Politika privatnosti

Emitto – Politika Privatnosti

Emitto platforma prikuplja određene lične podatke svojih korisnika.
Podaci se prikupljaju direktnim unosom od strane korisnika ili uz pomoć dodatnih servisa ili integracija koje korisnik poveže ili im da određene dozvole tokom upotrebe platforme.

Lični podaci koji se prikupljaju, razlozi iz kojih se prikupljaju i uz pomoć kojih servisa navedeni su u nastavku.

Pristup servisima treće strane

Pristup Facebook nalogu

Dozvole: O meni, Pristup privatnim podacima, Godine, Notifikacije aplikacije, Rođendan, Biznis Menadžment API, E-mail adresa, Grad, Informacije o uređaju, Upravljanje stranicama, Upravljanje reklamama preko stranica, Vremenska zona korisnika, Postavljanje u ime stranice, Lista stranica kojima se upravlja, Lokacija korisnika, Internet stranica

Podaci za oglašavanje

Publika Facebook Lookalike – Praćenje i podaci o upotrebi

Direktno oglašavanje preko SMS servisa: Ime, prezime, broj telefona

Analitika

Praćenje konverzije preko Facebook Ads reklama (Facebook Pixel), Google Analytics, Hotjar, WordPress statistika – Praćenje i podaci o upotrebi

Kontaktiranje korisnika

Prikupljeni podaci preko kontakt forme ili unutar aplikacije – adresa, grad, naziv kompanije, država, e-mail adresa, ime, prezime, pol, broj telefona, oblast/regija, ID korisnika, internet stranica

A/B Testiranje funkcionalnosti i performansi sadržaja

Google Optimizator i Optimizator 360 – Praćenje i podaci o upotrebi

Dozvola uređaju za pristup ličnim podacima – Prikupljanje i obrada

Prikaz sadržaja sa eksternih platformi

Google Fontovi, Font Awesome

Mapiranje i snimanje korisničkih sesija
Hotjar – Praćenje, Upotreba podataka, razni tipovi podataka specificirani u politici privatnosti servisa Hotjar

Hosting i bekend infrastruktura

Amazon Web Servisi (AWS) – razni tipovi podataka specificirani u politici privatnosti servisa AWS

Interakcija sa eksternim društvenim mrežama i platformama
Facebook Like dugme i widgeti društvenih mreža – Praćenje i podaci o upotrebi

Interakcija sa Live-Chat platformama
Facebook Messenger Chat sa korisnicima – Podaci vezani za koresponeciju preko servisa, praćenje i podaci o upotrebi

Interakcija sa online platformama za anketiranje
Hotjar Poll & Survey Widget – Praćenje, podaci o upotrebi, razni tipovi podataka u skladu sa politikom privatnosti servisa Hotjar

Upravljanje kontaktima i slanje poruka
Twilio – brojevi telefona

Registracija i autentikacija

Facebook autentikacija – razni tipovi podataka specificirani u politici privatnosti servisa Facebook

Remarketing i bihevioralni targeting

Facebook Remarketing – Praćenje i podaci o upotrebi

Upravljanje tagovima

Google Tag Menadžer – Podaci o upotrebi

Upravljanje korisnicima

Intercom – Podaci o korespodenciji preko servisa, e-mail adresa, praćenje, univerzalni identifikator – ID, podaci o upotrebi, drugi podaci specificirani u politici privatnosti servisa Intercom

Kontakt podaci

Product Hive doo

Kralja Stefana Prvovenčanog 16/7, 18000 Niš, Srbija

E-mail: privacy@emitto.io

emitto e book
download e book